Materiaalit

RECIPE-hanke tuottaa tutkittua tietoa tutkimusperustaisen päätöksenteon tueksi

Recipe Ympäristöterveys

Tutkimus: Asuinympäristön vihreys ja liikunta voivat pienentää masennusriskiä

RECIPEn ympäristöterveysryhmän väitöskirjatutkija Marjo Seppänen kollegoineen havaitsi tutkimuksessaan, että taajaan asutuilla alueilla ja kaupungeissa asuvilla henkilöillä oli suurempi riski vaikeille masennusoireille. Viheralueiden runsaus puolestaan pienensi riskiä. Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistossa tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 5 489 osallistujaa, jotka olivat seurantahetkellä 46-vuotiaita. Osallistujilta selvitettiin masennusoireet sekä itseraportoitu ja kiihtyvyysmittareilla mitattu fyysinen aktiivisuus. Lisäksi tarkasteltiin heidän asuinympäristönsä […]

RECIPE-blogi: Historian ja tulevaisuuden vuoropuhelua Dar es Salaamissa

Oulun yliopistolla yhteistyökumppaneineen on käynnissä monitieteinen, Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama RECIPE-tutkimushanke, jossa pyritään ymmärtämään kaupunkiympäristöjen ja tartuntatautien välisiä monimutkaisia vaikutusketjuja. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on lisätä historiallista ymmärrystä pandemioiden ja tartuntatautien torjuntataktiikoista sekä etsiä historiasta esimerkkejä siitä, millaiset ratkaisut ovat tehneet kaupungeista epidemiaturvallisempia ympäristöjä ja millaiset taas haavoittuvampia. Tätä tarkoitusta varten järjestimme 25.–27.10. dosentti Jan Kuhasen […]

RECIPEn vuosi 2023 ottaa loppukiriä — Missä nyt mennään?

Hankkeen toinen kokonainen vuosi on kääntymässä loppusuoralle. Tutkimus alkaa pikkuhiljaa tuottaa tulosta, ja tapahtumakalenteri on täynnä menneitä ja tulevia konferensseja, työpajoja, seminaareja ja muita tapaamisia. Toukokuun 4. päivä pidettiin hankkeen toinen RECIPE Rotunda -etäseminaari, jossa hankkeen tutkijat pääsivät ääneen omien tutkimustensa tiimoilta. Oulun diakonissalaitoksen tutkija Pekka Korpelainen, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Katja Kangas ja kaupunkisuunnittelun tutkimusryhmän johtaja, […]

SuomiAreenan paneeli: Monimuotoisen luonnon elementit on otettava mukaan jo kaupunkisuunnitteluvaiheessa

Kesäkuussa järjestetyssä SuomiAreenan paneelikeskustelussa pureuduttiin tutkittuun tietoon luonnon monimuotoisuuden hyvinvointivaikutuksista. Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että luontoelementit ja viherympäristö kuuluvat kaupunkisuunnitteluun jo alkumetreiltä lähtien. Paneelissa olivat keskustelemassa erikoistutkija Aki Sinkkonen Luonnonvarakeskuksesta, yhdyskuntasuunnittelun professori, RECIPE-hankkeen johtaja Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta, maankäytön ja kaavoituksen kehittämispäällikkö Anne Jarva Kuntaliitosta ja toimitusjohtaja Aleksi Randell Rakennusteollisuudesta. Keskustelun juonsi kehitysjohtaja Marika […]
RECIPE Kuopio

RECIPE SuomiAreenassa 28.6.2023: Luonto takaisin kaupunkiin

Luonnon monimuotoisuus on vähentynyt erityisesti kasvavissa kaupungeissa. Tämä heikentää asukkaiden immuunijärjestelmää ja altistaa monille tartuntataudeille. Luontokosketus vaikuttaa myös mielenterveyteen ja fyysiseen aktiivisuuteen. Tervetuloa seuraamaan osana SuomiAreenaa järjestettävää paneelikeskustelua aiheesta Luonto takaisin kaupunkiin – Miten rakennamme terveyttä ja hyvinvointia edistävän elinympäristön tuleville sukupolville? Paneelikeskustelussa pureudutaan tutkittuun tietoon siitä, miten maankäytön suunnittelulla ja viherryttämisellä voidaan luoda terveyttä […]

RECIPE-blogi: Kuopiolaisten vihreät mielipaikat ja 80 tuuppausta kohti hyvinvoivempaa kaupunkia

Puijo / © Vicente Serra, Kuopion kaupunki   Torstaina 27.4.2023 Millaisilla kaupunkiympäristön viheralueilla kuopiolaiset mieluiten viettävät aikaansa, ja mitä hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksia ne tarjoavat kaupunkilaisille? Näihin kysymyksiin paneuduimme keväällä 2022 toteutetun ”Kuopion keskustan tärkeät viheralueet” karttakyselyn avulla. Kyselyn tulosten mukaan osalle kaupunkilaisista viheralueiden houkuttelevuus liittyy nimenomaisesti luonnonrauhaan, hiljaisuuteen ja ”silleen jättämiseen”. Toisaalta vastaajat arvostivat myös […]
Koronapandemian opit RECIPE

Politiikkasuositus: Koronapandemian opit tuleviin kriiseihin valmistautumiseen ja kriisien hallintaan

Koronapandemia ei ole ollut vain akuutti terveyskriisi. Pitkittyneeseen häiriötilaan ei ollut varauduttu, mutta siitä voidaan ottaa opiksi. Kriisivalmiuden parantamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä ja laajakatseista lainsäädäntötyötä sekä yhteiskunnan rakenteiden parantamista. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten käyttäytymiseen ja kokonaisturvallisuuteen. Lue PANDEMICS-ohjelman opit tuleviin kriisien valmistautumiseen ja kriisien hallintaan.
RECIPE Mustread Demokratian puolustusdialogit

Mustread: Koronapandemia haastoi demokratian – nyt on aika ottaa oppia kritiikistä

Demokratian Puolustusdialogit -keskustelun pohjalta kirjoitettu Mustread-artikkeli käsittelee pandemian vaikutuksia suomalaiseen demokratiaan. Artikkelin ovat kirjoittaneet STN:n PANDEMICS-ohjelman tutkijat, RECIPEstä mukana on Terveyshistorian tutkimusryhmän johtaja Heini Hakosalo.  Lue SITRAn Demokratian puolustusdialogit -raportti   
RECIPE pyöräilyä Oulussa

Mun Oulu: Asteen verran parempaa päätöksentekoa kestävän liikkumisen edistämiseksi

RECIPEn tutkija Mikko Kärmeniemi kirjoitti Mun Oulu -verkkolehteen kestävän liikkumisen edistämisestä Oulussa: Asteen verran parempaa päätöksentekoa kestävän liikkumisen edistämiseksi Lue lisää RECIPEn Ympäristöterveyden tutkimusryhmän tavoitteista
RECIPE pehmeä turvallisuus

RECIPE-blogi: Pehmeä yhteiskunta­turvallisuus ja kaupunki­suunnittelu

Tiistai 19.4.2022 Kaupunkien strateginen kyvykkyys varautua ylläpitämään kriittisiä toimintoja häiriöiden, kuten terveysuhkien, aikana on ajankohtaisempaa kuin koskaan.   Keskeistä varautumisessa on pyrkimys reaktiivisuuden sijasta proaktiiviseen ennakointiin. Siksi myös kaupunkisuunnittelu on nähtävä keskeisenä osana poikkihallinnollista kokonaisturvallisuuden edistämistä. Kokonaisturvallisuus sisältää paitsi ”kovan” turvallisuuden (security), kuten esimerkiksi rakennetun ja digitaalisen infrastruktuurin kestävyyden suoria uhkia vastaan, myös pehmeän turvallisuuden […]
Recipe tilannekuvaraportti

RECIPE-hankkeen tilanne­kuva­raportti on julkaistu

RECIPE-hankkeen rahoittaja on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. STN:n lakisääteisiin tehtäviin kuuluu rahoitettujen hankkeiden seuranta ja vaikuttavuuden arviointi. Tilannekuvaraportissa esitellään hankkeen konkreettiset tutkimukselliset sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet. RECIPE-hankkeen tilannekuvaraportti on nyt julkisesti luettavissa: RECIPEn tilannekuvaraportti 2021
Pandemiakestävät kaupungit kuvituskuva

OY:n blogi: Pandemia­kestävät kaupungit – tulevaisuus suunnittelu­pöydällämme

RECIPEn kaupunkisuunnittelun tutkimusryhmän johtaja, dosentti Emilia Rönkkö kirjoitti hankkeestamme Oulun yliopiston Science with Arctic Attitude -blogiin. Lue blogiteksti: Pandemiakestävät kaupungit

Tieteelliset julkaisut

Alahuhta, Janne*; Tukiainen, Helena; Toivanen, Maija; Ala-Hulkko, Terhi; Farrari, Vahid; Hjort, Jan; Ikäheimo, Tiina*;  Lankila, Tiina*; Maliniemi, Tuija; Puhakka, Soile*; Salminen, Henriikka; Seppänen, Marjo*; Korpelainen, Raija* & Ding, Ding (2022) Acknowledging geodiversity in safeguarding biodiversity and human health. The Lancet Planetary Health, 6(12).

Korpisaari, Maija*; Puhakka, Soile*; Farrahi, Vahid; Niemelä, Maisa; Tulppo, Mikko P., Ikäheimo, Tiina*; Korpelainen, Raija* & Lankila, Tiina* (2023) Physical activity, residential greenness, and cardiac autonomic function. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 00: 1-12.

Kärmeniemi, Mikko*; Lankila, Tiina*; Rönkkö, Emilia*; Nykänen, Kari; Koivumaa-Honkanen, Heli & Korpelainen, Raija* (2022) Active transportation policy and practice in the city of Oulu from 1998 to 2016 – A mixed methods study. Journal of Transport and Land Use, 15(1).

Lankila, Tiina*; Puhakka, Soile*; Kärmeniemi, Mikko*; Kangas, Maarit; Rusanen, Jarmo & Korpelainen, Raija* (2022) Residential history and changes in perceived health – The Northern Finland Birth Cohort 1966 study. Health & Place, 78.

Rautio, Nina; Seppänen, Marjo*; Timonen, Markku; Puhakka, Soile*; Kärmeniemi, Mikko*; Miettunen, Jouko; Lankila, Tiina*; Farrahi, Vahid; Niemelä, Maisa* & Korpelainen, Raija* (2023) Associations between neighbourhood characteristics, physical activity and depressive symptoms: the Northern Finland Birth Cohort 1966 Study. European Journal of Public Health, vol 34 (1), 114-120.

 

Raportit ja politiikkasuositukset

Yleistajuiset julkaisut

Fritze, Hannu; Pennanen, Taina; Velmala, Sannakajsa; Peltoniemi, Taina; Tarvainen, Oili & Kangas, Katja (2022). Kaupunkien viheralueet – askel terveellisempään elämään. Viherympäristö, 30(2), 48–49.

Hakosalo, Heini: Terve kaupunki. Kolumni, FORUM24 26.1.2022.

Hakosalo, Heini & Rönkkö, Emilia: Parantolat Paimion varjossa. Kolumni, Arkkitehti 2/2022. 

Harjuniemi, Timo; Hakosalo, Heini*; Hanna Nohynek & Taneli Puumalainen: Koronatarinassa näkyy sekä talvi- että sisällissodan henki. Mustread 22.11.2022.

Hentilä, Helka-Liisa: RECIPE: Tartuntatautien ennaltaehkäisyn näkökulma mukaan kaupunkisuunnitteluun. Strateginen tutkimus -blogi 21.1.2022.

Hentilä, Helka-Liisa: Ympäristö vaikuttaa terveyteen. Kolumni, Kuntalehti 10.11.2022.

Korpelainen, Pekka: Terveyttä ja hyvinvointia edistävää kaupunkisuunnittelua. ODL blogi 9.12.2022.

Kärmeniemi, Mikko: Asteen verran parempaa päätöksentekoa kestävän liikkumisen edistämiseksi. Mielipide, Mun Oulu -verkkolehti 16.6.2022.

Rainio-Niemi, Johanna; Pankakoski, Timo; Sorkkila, Matilda; Ylisaukko-oja, Saara; Hakosalo, Heini* & Sorsa, Ville-Pekka: Koronapandemia haastoi demokratian – nyt on aika ottaa oppia kritiikistä. MustRead 22.9.2022.

Rönkkö, Emilia: Pehmeä yhteiskuntaturvallisuus ja kaupunkisuunnittelu. RECIPE-hankkeen blogi 19.4.2022.

Rönkkö, Emilia: Pandemiakestävät kaupungit – Tulevaisuus suunnittelupöydällämme. Oulun yliopiston Science with Arctic Attitude -blogi 27.1.2022.

Sorsa, Ville-Pekka; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Hautakorpi, Johanna; Hakosalo, Heini* & Valkonen, Ville: Koronapandemia oli vasta alkusoittoa – Monihäiriötila haastaa Suomen kriisinkestävyyden. MustRead 21.2.2023.

 

Videotallenteet

Pandemics-ohjelman esittelyvideo. Ohjelman hankejohtajat kertovat JuRessa, EduRescuessa, WELGOssa ja RECIPEssä tehtävästä tutkimuksesta.

Keskustelutilaisuus: Onko koronakriisi ohi ja kuinka rakennamme kriisinkestävämmän yhteiskunnan? Strategisen tutkimuksen PANDEMICS-hankkeiden tilaisuus 11.10.2022.

Keskustelutilaisuus: Luonto takaisin kaupunkiin -paneelikeskustelu Porin SuomiAreenassa 28.6.2023.

Keskustelutilaisuus: PANDEMICS-hankepäivän paneelikeskustelut Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 2.10.2023.

 

RECIPE-tutkijoiden muita hankkeen teemoihin liittyviä julkaisuja

Terveyshistoria

Hokkanen, Markku (2017). Medicine, mobility and the empire: Nyasaland networks, 1859-1960. Manchester University Press.

Ruuskanen, Esa & Hakosalo, Heini* (2021). In pursuit of healthy environments: Historical cases on the environment-health nexus. Routledge.

 

Luonnon monimuotoisuus

Malmivaara-Lämsä, Minna; Hamberg, Leena; Haapamäki, Elli; Liski, Jari; Kotze, D. Johan; Lehvävirta, Susanna & Fritze, Hannu* (2008). Edge effects and trampling in boreal urban forest fragments – Impacts on the soil microbial community. Soil biology & biochemistry, 40(7), 1612–1621.

Tolvanen, Anne; Kangas, Katja*; Tarvainen, Oili*; Huhta, Esa; Jäkäläniemi, Anne; Kyttä, Marketta; Nikula, Ari; Nivala, Vesa; Tuulentie, Seija & Tyrväinen, Liisa (2020). The relationship between people’s activities and values with the protection level and biodiversity. Tourism management (1982), 81, 104141.

 

Kaupunkiympäristö ja terveys

Erhola, Marina; Vasankari, Tuula*; Jormanainen, Vesa; Toppila-Salmi, Sanna; Herrala, Jaakko & Haahtela, Tari (2019). 25 years of respiratory health in Finland. The Lancet Respiratory Medicine, 7(5), e16.

Jaakkola, Kari; Saukkoriipi, Annika; Jokelainen, Jari; Juvonen, Raija; Kauppila, Jaana; Vainio, Olli; Ziegler, Thedi; Rönkkö, Esa; Jaakkola, Jouni J. K., & Ikäheimo, Tiina* (2014). Decline in temperature and humidity increases the occurrence of influenza in cold climate. Environmental health, 13(1), 22.

Kärmeniemi, Mikko*; Lankila, Tiina*; Ikäheimo Tiina*; Koivumaa-Honkanen, Heli & Korpelainen, Raija* (2018). The built environment as a determinant of physical activity: a systematic review of longitudinal studies and natural experiments. Annals of Behavioral Medicine, 52(3), 239–51.

Kärmeniemi, Mikko*; Lankila, Tiina*; Ikäheimo, Tiina*; Puhakka, Soile*; Niemelä, Maisa*; Jämsä, Timo; Koivumaa-Honkanen, Heli & Korpelainen, Raija* (2019). Residential relocation trajectories and neighborhood density, mixed land use and access networks as predictors of walking and bicycling in the Northern Finland Birth Cohort 1966. The international journal of behavioral nutrition and physical activity, 16(1), 88.

Lankila, Tiina*; Näyhä, Simo; Rautio, Arja; Koiranen, Markku; Rusanen, Jarmo & Taanila, Anja (2013). Health and well-being of movers in rural and urban areas: A grid-based analysis of northern Finland birth cohort 1966. Social Science & Medicine (1982), 76(1).

Lankila, Tiina*; Näyhä, Simo; Rautio, Arja; Nordström, Tanja; Koiranen, Markku; Taanila, Anja & Rusanen, Jarmo (2012). Self-reported health in urban-rural continuum: A grid-based analysis of Northern Finland Birth Cohort 1966. International journal of public health, 57(3).

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)* (2019). Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults. Nature, 569, 260–264.

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)* (2023). Diminishing benefits of urban living for children and adolescents’ growth and development. Nature 615, 874–883.

Näyhä, Simo; Lankila, Tiina*; Rautio, Arja; Koiranen, Markku; Tammelin, Tuija; Taanila, Anja; Rusanen, Jarmo & Laitinen, Jaana (2013). Body mass index and overweight in relation to residence distance and population density: experience from the Northern Finland birth cohort 1966. BMC Public Health, 13(938).

Puhakka, Soile*; Lankila, Tiina*; Pyky, Riitta; Kärmeniemi, Mikko*; Niemelä, Maisa*; Kangas, Katja*; Rusanen, Jarmo; Kangas, Maarit; Näyhä, Simo & Korpelainen, Raija* (2020). Satellite imaging-based residential greenness and accelerometry measured physical activity at midlife – Population-based Northern Finland Birth Cohort 1966 study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (24), 9202.

Puhakka, Soile*; Pyky, Riitta; Lankila, Tiina*; Kangas, Maarit; Rusanen, Jarmo; Ikäheimo, Tiina*; Koivumaa-Honkanen, Heli & Korpelainen, Raija* (2018).  Physical activity, residential environment, and nature relatedness in young men – A population-based MOPO study. International Journal of Environmental Research and Public Health 15 (10), 2322.

Pyky, Riitta; Neuvonen, Marjo; Kangas, Katja*; Ojala, Ann; Lanki, Timo; Borodulin, Katja & Tyrväinen, Liisa (2019). Individual and environmental factors associated with green exercise in urban and suburban areas. Health & Place, 55.

 

Kaupunkisuunnittelu

Rönkkö, Emilia (2016). Healthy urban planning – New approaches for strategic land use planning in the North. Nordia Geographical Publications, 45(2), 53–65.

Ylipulli, Johanna & Luusua, Aale* (2020). Smart cities with a Nordic twist? Public sector digitalization in Finnish data-rich cities. Telematics and Informatics, 55, 101457.

 

Vuorovaikutus

Suorsa, Anna*; Svento, Rauli; Lindfors, Anders V. & Huotari, Maija-Leena (2020). Knowledge creation and interaction in an R&D project: The case of the energy weather forecast. Journal of Documentation, 76(1), 145-172.

 

*) RECIPE-hankkeen tutkija yhteisjulkaisussa