Kaupunki­suunnittelu pandemi­­oiden ennalta­­ehkäisyn välineenä

Tartuntatautien torjuntaa ei huomioida nykyisessä kaupunkisuunnittelussa, vaikka globaali kaupungistuminen jatkuu ja monet aiemmat ja viimeaikaiset pandemiat ovat saaneet alkunsa ja levinneet kaupungeissa.

Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (Resistant Cities. Urban Planning as Means of Pandemic Prevention RECIPE) -hankkeessa tutkitaan kaupunkiympäristöjen roolia ja kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia tartuntatautien ennaltaehkäisyssä ja siten pandemioiden torjunnassa. Hankkeen rahoittaja on Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Monitieteinen hanke yhdistää ympäristön, ympäristöterveyden, liikuntalääketieteen, terveyshistorian, informaatiotutkimuksen, kansanterveyden ja kaupunkisuunnittelun tutkimusta. Tutkimus tuottaa uutta laajasti sovellettavissa olevaa tieteellistä tietoa ja syventää yhteiskunnallista ymmärrystä kaupunkimaisen, elinympäristön ja terveyden välisistä yhteyksistä, kehittää terveysvaikutusten analyysi- ja arviointimenetelmiä sekä edistää poikkialaista keskustelua ja yhteistyötä kaupunkisuunnittelun ja terveyden edistämisen välillä. Hanke sitouttaa ja siihen osallistuu eri alojen asiantuntijoita ja päättäjiä, kansalaisia ja yrityksiä.

RECIPE on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston PANDEMICS-ohjelmaa. Lue lisää ohjelmasta ja sen hankkeista.

RECIPEn yhteistyötahot:

 • YK:n Habitat -ohjelma
 • Kestävä kaupunki -ohjelma (Ympäristöministeriö)
 • THL
 • Kuntaliitto
 • Rakennusteollisuus RT
 • Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
 • Suomen Kirjastoseura
 • Viherympäristöliitto
 • Metsähallitus
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Oulun innovaatioallianssi OIA
 • Oulun kaupunki
 • Kuopion kaupunki
 • Helsingin kaupunki
 • Rovaniemen kaupunki
 • Vantaan kaupunki

Haluaisitko tehdä yhteistyötä RECIPEn kanssa? Ota yhteyttä.