Vuorovaikutus ja viestintä

RECIPE edistää poikkialaista keskustelua ja yhteistyötä kaupunkisuunnittelun ja terveyden edistämisen välillä

Kaupunkisuunnittelun muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan uutta pandemioiden ehkäisyyn liittyvää tieteellistä tietoa päätöksentekoon. Tämän lisäksi tarvitaan käytäntöjen muutosta ja eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta. RECIPE-hankkeessa vuorovaikutusta ja viestintää kehitetään tutkimusperustaisesti. Hankkeen aikana luodaan hyviä käytäntöjä sidosryhmäyhteistyöhön, tieteelliseen viestintään ja avoimeen tieteeseen. 

Tutkimustiedon ohella päätöksentekoon vaikuttavat erilaiset tiedon muodot sekä tietoaukot ja päätöksentekoprosessin käytännöt. RECIPE-hankkeessa tehtävän informaatio– ja viestintätutkimuksen lähtökohtana on tietokäytäntöjen tarkastelu: Ihminen tekee päätöksensä tiedon perusteella sekä työettä arkielämässään, vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja muiden ihmisten kanssa. Ihminen toimii siis aina ympäristöissä, joita muodostavat esimerkiksi erilaiset tietolähteet, toiset ihmiset sekä fyysiset ja virtuaaliset olosuhteet. Erilaisissa tilanteissa muodostuneet tietoaukot estävät tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja synnyttävät tiedontarpeita. Tarvitaankin uuden tiedon yhteisluomista monialaisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa sekä tieteellistä viestintää, jossa jaetaan tietoa sidosryhmien tiedontarpeiden mukaan.

RECIPE-hankkeessa selvitetään, minkälaisia tietoaukkoja kaupunkisuunnittelussa on liittyen tartuntatautien ennaltaehkäisyyn ja toisaalta minkälaiset tietokäytäntöihin ja olosuhteisiin liittyvät tekijät näitä aukkoja pitävät yllä. Nämä huomioiden tarkastellaan uuden tiedon luomisen mahdollisuuksia ja tuetaan uusien toimintatapojen syntyä toimintatutkimuksellisella otteella, erityisesti sidosryhmäyhteistyössä. Lisäksi tarkastelemme avoimen tieteen mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita monialaisessa tutkimushankkeessa sekä terveysviestinnän haasteita pandemian aikana. 

Vuorovaikutuksen tutkimusryhmä

Anna Suorsa

Anna Suorsa

Tutkijatohtori, tutkimusryhmän johtaja, vuorovaikutusvastaava, Oulun yliopisto

anna.suorsa(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Sidosryhmäyhteistyö, tiedon luominen, vuorovaikutus, tietoprosessit

Anna-Maija Multas

Anna-Maija Multas

Tutkijatohtori, viestinnän koordinaattori, Oulun yliopisto
anna-maija.multas(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Sidosryhmäyhteistyö, informaatiokäytänteet, informaation luominen, terveys- ja tiedeviestintä
Sivusto: Anna-Maija Multas

Heidi Enwald

Heidi Enwald

Dosentti, tutkija, Oulun yliopisto

heidi.enwald(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Terveystietokäyttäytyminen, avoin tiede, osallistava tutkimus
Sivusto: Heidi Enwald

Tuula Vasankari

Tuula Vasankari

Professori, pääsihteeri, Filha ry ja Turun yliopisto

tuula.vasankari(at)filha.fi
Asiantuntijuus: Infektiot, pandemiat, COVID-19, viestintä tartuntataudeista

Anelma Lammi

Anelma Lammi

Projektivastaava, tutkijatohtori, Filha ry

anelma.lammi(at)filha.fi
Asiantuntijuus: Sidosryhmäyhteistyö, viestintä, terveyden edistäminen, tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö

Julkaisut ja materiaalit

Recipe Ympäristöterveys

Tutkimus: Asuinympäristön vihreys ja liikunta voivat pienentää masennusriskiä

RECIPEn ympäristöterveysryhmän väitöskirjatutkija Marjo Seppänen kollegoineen havaitsi tutkimuksessaan, että taajaan asutuilla alueilla ja kaupungeissa asuvilla henkilöillä oli suurempi riski vaikeille masennusoireille. Viheralueiden runsaus puolestaan pienensi riskiä. Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistossa tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 5 489 osallistujaa, jotka olivat seurantahetkellä 46-vuotiaita. Osallistujilta selvitettiin masennusoireet sekä itseraportoitu ja kiihtyvyysmittareilla mitattu fyysinen aktiivisuus. Lisäksi tarkasteltiin heidän asuinympäristönsä […]
RECIPE ympäristöterveys

RECIPEn syksy oli täynnä tutkimusta ja tapahtumia

Hankkeemme loppuvuoden yhteenvedosta käy ilmi, että tutkijoillamme on pitänyt kiirettä. Muutamaan kuukauteen on mahtunut monenlaisia tapahtumia, tutkija- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä tietysti tutkimustyön etenemistä. RECIPE-tutkimus: Vihreä ympäristö lisää liikkumista Syyskuussa Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa RECIPEn ympäristöterveyden tutkimusryhmä ODL Liikuntaklinikan tutkija Maija Korpisaaren johdolla havaitsi, että vihreä asuinympäristö lisää miesten […]

RECIPE-blogi: Historian ja tulevaisuuden vuoropuhelua Dar es Salaamissa

Oulun yliopistolla yhteistyökumppaneineen on käynnissä monitieteinen, Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama RECIPE-tutkimushanke, jossa pyritään ymmärtämään kaupunkiympäristöjen ja tartuntatautien välisiä monimutkaisia vaikutusketjuja. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on lisätä historiallista ymmärrystä pandemioiden ja tartuntatautien torjuntataktiikoista sekä etsiä historiasta esimerkkejä siitä, millaiset ratkaisut ovat tehneet kaupungeista epidemiaturvallisempia ympäristöjä ja millaiset taas haavoittuvampia. Tätä tarkoitusta varten järjestimme 25.–27.10. dosentti Jan Kuhasen […]

RECIPEn vuosi 2023 ottaa loppukiriä — Missä nyt mennään?

Hankkeen toinen kokonainen vuosi on kääntymässä loppusuoralle. Tutkimus alkaa pikkuhiljaa tuottaa tulosta, ja tapahtumakalenteri on täynnä menneitä ja tulevia konferensseja, työpajoja, seminaareja ja muita tapaamisia. Toukokuun 4. päivä pidettiin hankkeen toinen RECIPE Rotunda -etäseminaari, jossa hankkeen tutkijat pääsivät ääneen omien tutkimustensa tiimoilta. Oulun diakonissalaitoksen tutkija Pekka Korpelainen, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Katja Kangas ja kaupunkisuunnittelun tutkimusryhmän johtaja, […]

SuomiAreenan paneeli: Monimuotoisen luonnon elementit on otettava mukaan jo kaupunkisuunnitteluvaiheessa

Kesäkuussa järjestetyssä SuomiAreenan paneelikeskustelussa pureuduttiin tutkittuun tietoon luonnon monimuotoisuuden hyvinvointivaikutuksista. Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että luontoelementit ja viherympäristö kuuluvat kaupunkisuunnitteluun jo alkumetreiltä lähtien. Paneelissa olivat keskustelemassa erikoistutkija Aki Sinkkonen Luonnonvarakeskuksesta, yhdyskuntasuunnittelun professori, RECIPE-hankkeen johtaja Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta, maankäytön ja kaavoituksen kehittämispäällikkö Anne Jarva Kuntaliitosta ja toimitusjohtaja Aleksi Randell Rakennusteollisuudesta. Keskustelun juonsi kehitysjohtaja Marika […]
RECIPE Kuopio

RECIPE SuomiAreenassa 28.6.2023: Luonto takaisin kaupunkiin

Luonnon monimuotoisuus on vähentynyt erityisesti kasvavissa kaupungeissa. Tämä heikentää asukkaiden immuunijärjestelmää ja altistaa monille tartuntataudeille. Luontokosketus vaikuttaa myös mielenterveyteen ja fyysiseen aktiivisuuteen. Tervetuloa seuraamaan osana SuomiAreenaa järjestettävää paneelikeskustelua aiheesta Luonto takaisin kaupunkiin – Miten rakennamme terveyttä ja hyvinvointia edistävän elinympäristön tuleville sukupolville? Paneelikeskustelussa pureudutaan tutkittuun tietoon siitä, miten maankäytön suunnittelulla ja viherryttämisellä voidaan luoda terveyttä […]

RECIPE-blogi: Kuopiolaisten vihreät mielipaikat ja 80 tuuppausta kohti hyvinvoivempaa kaupunkia

Puijo / © Vicente Serra, Kuopion kaupunki   Torstaina 27.4.2023 Millaisilla kaupunkiympäristön viheralueilla kuopiolaiset mieluiten viettävät aikaansa, ja mitä hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksia ne tarjoavat kaupunkilaisille? Näihin kysymyksiin paneuduimme keväällä 2022 toteutetun ”Kuopion keskustan tärkeät viheralueet” karttakyselyn avulla. Kyselyn tulosten mukaan osalle kaupunkilaisista viheralueiden houkuttelevuus liittyy nimenomaisesti luonnonrauhaan, hiljaisuuteen ja ”silleen jättämiseen”. Toisaalta vastaajat arvostivat myös […]
Koronapandemian opit RECIPE

Politiikkasuositus: Koronapandemian opit tuleviin kriiseihin valmistautumiseen ja kriisien hallintaan

Koronapandemia ei ole ollut vain akuutti terveyskriisi. Pitkittyneeseen häiriötilaan ei ollut varauduttu, mutta siitä voidaan ottaa opiksi. Kriisivalmiuden parantamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä ja laajakatseista lainsäädäntötyötä sekä yhteiskunnan rakenteiden parantamista. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten käyttäytymiseen ja kokonaisturvallisuuteen. Lue PANDEMICS-ohjelman opit tuleviin kriisien valmistautumiseen ja kriisien hallintaan.
RECIPE Mustread Demokratian puolustusdialogit

Mustread: Koronapandemia haastoi demokratian – nyt on aika ottaa oppia kritiikistä

Demokratian Puolustusdialogit -keskustelun pohjalta kirjoitettu Mustread-artikkeli käsittelee pandemian vaikutuksia suomalaiseen demokratiaan. Artikkelin ovat kirjoittaneet STN:n PANDEMICS-ohjelman tutkijat, RECIPEstä mukana on Terveyshistorian tutkimusryhmän johtaja Heini Hakosalo.  Lue SITRAn Demokratian puolustusdialogit -raportti   
RECIPE pyöräilyä Oulussa

Mun Oulu: Asteen verran parempaa päätöksentekoa kestävän liikkumisen edistämiseksi

RECIPEn tutkija Mikko Kärmeniemi kirjoitti Mun Oulu -verkkolehteen kestävän liikkumisen edistämisestä Oulussa: Asteen verran parempaa päätöksentekoa kestävän liikkumisen edistämiseksi Lue lisää RECIPEn Ympäristöterveyden tutkimusryhmän tavoitteista
RECIPE pehmeä turvallisuus

RECIPE-blogi: Pehmeä yhteiskunta­turvallisuus ja kaupunki­suunnittelu

Tiistai 19.4.2022 Kaupunkien strateginen kyvykkyys varautua ylläpitämään kriittisiä toimintoja häiriöiden, kuten terveysuhkien, aikana on ajankohtaisempaa kuin koskaan.   Keskeistä varautumisessa on pyrkimys reaktiivisuuden sijasta proaktiiviseen ennakointiin. Siksi myös kaupunkisuunnittelu on nähtävä keskeisenä osana poikkihallinnollista kokonaisturvallisuuden edistämistä. Kokonaisturvallisuus sisältää paitsi ”kovan” turvallisuuden (security), kuten esimerkiksi rakennetun ja digitaalisen infrastruktuurin kestävyyden suoria uhkia vastaan, myös pehmeän turvallisuuden […]
Recipe tilannekuvaraportti

RECIPE-hankkeen tilanne­kuva­raportti on julkaistu

RECIPE-hankkeen rahoittaja on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. STN:n lakisääteisiin tehtäviin kuuluu rahoitettujen hankkeiden seuranta ja vaikuttavuuden arviointi. Tilannekuvaraportissa esitellään hankkeen konkreettiset tutkimukselliset sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet. RECIPE-hankkeen tilannekuvaraportti on nyt julkisesti luettavissa: RECIPEn tilannekuvaraportti 2021
Pandemiakestävät kaupungit kuvituskuva

OY:n blogi: Pandemia­kestävät kaupungit – tulevaisuus suunnittelu­pöydällämme

RECIPEn kaupunkisuunnittelun tutkimusryhmän johtaja, dosentti Emilia Rönkkö kirjoitti hankkeestamme Oulun yliopiston Science with Arctic Attitude -blogiin. Lue blogiteksti: Pandemiakestävät kaupungit