Kaupunki­ympäristö, terveys ja hyvin­vointi

Myös fyysinen aktiivisuus vaikuttaa monin tavoin ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin

Fyysisen aktiivisuuden vaikutuksesta immunologiseen terveyteen läpi elämän on jonkin verran näyttöä, mutta vahvoja tutkimuksia on toistaiseksi aiheesta vähän. Rakennetun kaupunkiympäristön piirteet voivat vaikuttaa ilmavälitteisten tartuntatautien esiintyvyyteen ihmiskontaktien kautta. Lisäksi sää ja ilmansaasteet voivat myös itsessään lisätä tartuntatautien esiintymistä. Toisaalta elinympäristön piirteet voivat vaikuttaa säälle ja ilmansaasteille altistumiseen ja tartuntatautiherkkyyteen. Rakennettu ympäristö voi puolestaan vaikuttaa monimuotoisuuteen ja täten epäsuorasti immuunivälitteisesti tartuntatauteihin.

Pandemioiden aikana rakennettuun ja luonnolliseen elinympäristöön liittyvät tekijät ja terveyskäyttäytyminen osaltaan säätelevät ihmisten hyvinvointia ja vakavien tartuntatautitapausten määriä. Elinympäristön merkitys hyvinvoinnille on korostunut pandemiatilanteessa, jolloin ihmisten välisiä sosiaalisia kontakteja ja liikkuvuutta rajoitetaan. Elinympäristön rakennettuun ja luonnolliseen ympäristöön liittyvistä piirteistä ja näiden mahdollisista suorista tai epäsuorista yhteyksistä ilmavälitteisiin tartuntatauteihin ei ole kuitenkaan tällä hetkellä riittävästi tietoa ja RECIPE pyrkiikin kehittämään kaupunkisuunnittelun hyvinvointivaikutusten tutkimusta ja arviointia erityisesti tartuntatautien näkökulmasta.

Ympäristöterveyden tutkimusryhmä

Raija Korpelainen

Raija Korpelainen

Professori, tutkimuspäällikkö, tutkimusryhmän johtaja, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö

raija.korpelainen(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristö, fyysinen aktiivisuus ja hyvinvointi, liikunta ja terveys, liikuntaepidemiologia, yksilölliset liikkujaprofiilit, fyysisen aktiivisuuden taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys, fyysinen aktiivisuus elämänkaaressa
Sivusto: Raija Korpelainen

Tiina Ikäheimo

Tiina Ikäheimo

Dosentti, tutkimusryhmän johtaja, Oulun yliopisto

tiina.ikaheimo(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristöterveys, säätekijät, tartuntataudit
Sivusto: Tiina Ikäheimo

Soile Puhakka

Soile Puhakka

Tutkija, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL Liikuntaklinikka

soile.puhakka(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristön, fyysisen aktiivisuuden ja terveyden yhteyden tutkimus, terveysmaantiede, paikkatietomenetelmät, epidemiologia, luonnon hyvinvointivaikutukset
Sivusto: Soile Puhakka

Ossi Kotavaara

Ossi Kotavaara

Tutkimusjohtaja, Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti

ossi.kotavaara(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Geoinfomatiikka, aluetiede, liikennemaantiede, talousmaantiede
Sivusto: Ossi Kotavaara

Tiina Lankila

Tiina Lankila

Tutkija, projektipäällikkö, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL Liikuntaklinikka

tiina.lankila(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Terveysmaantiede, geoinformatiikka, rakennetun ja luonnollisen ympäristön paikkatiedot                      Sivusto: Tiina Lankila

Pekka Korpelainen

Pekka Korpelainen

Tutkija, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL Liikuntaklinikka

pekka.korpelainen(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristön, fyysinen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin yhteydet. luontosuhde ja paikkatietomenetelmät

Maisa Niemelä

Maisa Niemelä

Tutkija, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL Liikuntaklinikka

maisa.niemela(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon mittaaminen ja terveysvaikutukset

Henna Hyrkäs-Palmu

Henna Hyrkäs-Palmu

Tutkijatohtori, Oulun yliopisto

henna.hyrkas-palmu(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristötekijöiden terveysvaikutukset, tartuntataudit
Sivusto: Henna Hyrkäs-Palmu

Jouni Jaakkola

Jouni Jaakkola

Professori, Oulun yliopisto

jouni.jaakkola(at)oulu.fi

Timo Hugg

Timo Hugg

Dosentti, Oulun yliopisto

timo.hugg(at)oulu.fi

Mikko Kärmeniemi

Mikko Kärmeniemi

Tutkijatohtori, Oulun yliopisto

mikko.karmeniemi(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Rakennettu ympäristö ja fyysinen aktiivisuus
Sivusto: Mikko Kärmeniemi

Marjo Seppänen

Marjo Seppänen

Väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL Liikuntaklinikka

marjo.seppanen(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristö, fyysinen aktiivisuus ja hyvinvointi, terveysmaantiede, geoinformatiikka
Sivusto: Marjo Seppänen

Maija Korpisaari

Maija Korpisaari

Tutkija, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL Liikuntaklinikka

maija.korpisaari(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristö, fyysinen aktiivisuus ja hyvinvointi, terveysmaantiede, sydänterveys
Sivusto: Maija Korpisaari

Julkaisut ja materiaalit

Recipe Ympäristöterveys

Tutkimus: Asuinympäristön vihreys ja liikunta voivat pienentää masennusriskiä

RECIPEn ympäristöterveysryhmän väitöskirjatutkija Marjo Seppänen kollegoineen havaitsi tutkimuksessaan, että taajaan asutuilla alueilla ja kaupungeissa asuvilla henkilöillä oli suurempi riski vaikeille masennusoireille. Viheralueiden runsaus puolestaan pienensi riskiä. Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistossa tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 5 489 osallistujaa, jotka olivat seurantahetkellä 46-vuotiaita. Osallistujilta selvitettiin masennusoireet sekä itseraportoitu ja kiihtyvyysmittareilla mitattu fyysinen aktiivisuus. Lisäksi tarkasteltiin heidän asuinympäristönsä […]
RECIPE ympäristöterveys

RECIPEn syksy oli täynnä tutkimusta ja tapahtumia

Hankkeemme loppuvuoden yhteenvedosta käy ilmi, että tutkijoillamme on pitänyt kiirettä. Muutamaan kuukauteen on mahtunut monenlaisia tapahtumia, tutkija- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä tietysti tutkimustyön etenemistä. RECIPE-tutkimus: Vihreä ympäristö lisää liikkumista Syyskuussa Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa RECIPEn ympäristöterveyden tutkimusryhmä ODL Liikuntaklinikan tutkija Maija Korpisaaren johdolla havaitsi, että vihreä asuinympäristö lisää miesten […]

RECIPE-blogi: Historian ja tulevaisuuden vuoropuhelua Dar es Salaamissa

Oulun yliopistolla yhteistyökumppaneineen on käynnissä monitieteinen, Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama RECIPE-tutkimushanke, jossa pyritään ymmärtämään kaupunkiympäristöjen ja tartuntatautien välisiä monimutkaisia vaikutusketjuja. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on lisätä historiallista ymmärrystä pandemioiden ja tartuntatautien torjuntataktiikoista sekä etsiä historiasta esimerkkejä siitä, millaiset ratkaisut ovat tehneet kaupungeista epidemiaturvallisempia ympäristöjä ja millaiset taas haavoittuvampia. Tätä tarkoitusta varten järjestimme 25.–27.10. dosentti Jan Kuhasen […]

RECIPEn vuosi 2023 ottaa loppukiriä — Missä nyt mennään?

Hankkeen toinen kokonainen vuosi on kääntymässä loppusuoralle. Tutkimus alkaa pikkuhiljaa tuottaa tulosta, ja tapahtumakalenteri on täynnä menneitä ja tulevia konferensseja, työpajoja, seminaareja ja muita tapaamisia. Toukokuun 4. päivä pidettiin hankkeen toinen RECIPE Rotunda -etäseminaari, jossa hankkeen tutkijat pääsivät ääneen omien tutkimustensa tiimoilta. Oulun diakonissalaitoksen tutkija Pekka Korpelainen, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Katja Kangas ja kaupunkisuunnittelun tutkimusryhmän johtaja, […]

SuomiAreenan paneeli: Monimuotoisen luonnon elementit on otettava mukaan jo kaupunkisuunnitteluvaiheessa

Kesäkuussa järjestetyssä SuomiAreenan paneelikeskustelussa pureuduttiin tutkittuun tietoon luonnon monimuotoisuuden hyvinvointivaikutuksista. Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että luontoelementit ja viherympäristö kuuluvat kaupunkisuunnitteluun jo alkumetreiltä lähtien. Paneelissa olivat keskustelemassa erikoistutkija Aki Sinkkonen Luonnonvarakeskuksesta, yhdyskuntasuunnittelun professori, RECIPE-hankkeen johtaja Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta, maankäytön ja kaavoituksen kehittämispäällikkö Anne Jarva Kuntaliitosta ja toimitusjohtaja Aleksi Randell Rakennusteollisuudesta. Keskustelun juonsi kehitysjohtaja Marika […]
RECIPE Kuopio

RECIPE SuomiAreenassa 28.6.2023: Luonto takaisin kaupunkiin

Luonnon monimuotoisuus on vähentynyt erityisesti kasvavissa kaupungeissa. Tämä heikentää asukkaiden immuunijärjestelmää ja altistaa monille tartuntataudeille. Luontokosketus vaikuttaa myös mielenterveyteen ja fyysiseen aktiivisuuteen. Tervetuloa seuraamaan osana SuomiAreenaa järjestettävää paneelikeskustelua aiheesta Luonto takaisin kaupunkiin – Miten rakennamme terveyttä ja hyvinvointia edistävän elinympäristön tuleville sukupolville? Paneelikeskustelussa pureudutaan tutkittuun tietoon siitä, miten maankäytön suunnittelulla ja viherryttämisellä voidaan luoda terveyttä […]

RECIPE-blogi: Kuopiolaisten vihreät mielipaikat ja 80 tuuppausta kohti hyvinvoivempaa kaupunkia

Puijo / © Vicente Serra, Kuopion kaupunki   Torstaina 27.4.2023 Millaisilla kaupunkiympäristön viheralueilla kuopiolaiset mieluiten viettävät aikaansa, ja mitä hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksia ne tarjoavat kaupunkilaisille? Näihin kysymyksiin paneuduimme keväällä 2022 toteutetun ”Kuopion keskustan tärkeät viheralueet” karttakyselyn avulla. Kyselyn tulosten mukaan osalle kaupunkilaisista viheralueiden houkuttelevuus liittyy nimenomaisesti luonnonrauhaan, hiljaisuuteen ja ”silleen jättämiseen”. Toisaalta vastaajat arvostivat myös […]
Koronapandemian opit RECIPE

Politiikkasuositus: Koronapandemian opit tuleviin kriiseihin valmistautumiseen ja kriisien hallintaan

Koronapandemia ei ole ollut vain akuutti terveyskriisi. Pitkittyneeseen häiriötilaan ei ollut varauduttu, mutta siitä voidaan ottaa opiksi. Kriisivalmiuden parantamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä ja laajakatseista lainsäädäntötyötä sekä yhteiskunnan rakenteiden parantamista. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten käyttäytymiseen ja kokonaisturvallisuuteen. Lue PANDEMICS-ohjelman opit tuleviin kriisien valmistautumiseen ja kriisien hallintaan.
RECIPE Mustread Demokratian puolustusdialogit

Mustread: Koronapandemia haastoi demokratian – nyt on aika ottaa oppia kritiikistä

Demokratian Puolustusdialogit -keskustelun pohjalta kirjoitettu Mustread-artikkeli käsittelee pandemian vaikutuksia suomalaiseen demokratiaan. Artikkelin ovat kirjoittaneet STN:n PANDEMICS-ohjelman tutkijat, RECIPEstä mukana on Terveyshistorian tutkimusryhmän johtaja Heini Hakosalo.  Lue SITRAn Demokratian puolustusdialogit -raportti   
RECIPE pyöräilyä Oulussa

Mun Oulu: Asteen verran parempaa päätöksentekoa kestävän liikkumisen edistämiseksi

RECIPEn tutkija Mikko Kärmeniemi kirjoitti Mun Oulu -verkkolehteen kestävän liikkumisen edistämisestä Oulussa: Asteen verran parempaa päätöksentekoa kestävän liikkumisen edistämiseksi Lue lisää RECIPEn Ympäristöterveyden tutkimusryhmän tavoitteista
RECIPE pehmeä turvallisuus

RECIPE-blogi: Pehmeä yhteiskunta­turvallisuus ja kaupunki­suunnittelu

Tiistai 19.4.2022 Kaupunkien strateginen kyvykkyys varautua ylläpitämään kriittisiä toimintoja häiriöiden, kuten terveysuhkien, aikana on ajankohtaisempaa kuin koskaan.   Keskeistä varautumisessa on pyrkimys reaktiivisuuden sijasta proaktiiviseen ennakointiin. Siksi myös kaupunkisuunnittelu on nähtävä keskeisenä osana poikkihallinnollista kokonaisturvallisuuden edistämistä. Kokonaisturvallisuus sisältää paitsi ”kovan” turvallisuuden (security), kuten esimerkiksi rakennetun ja digitaalisen infrastruktuurin kestävyyden suoria uhkia vastaan, myös pehmeän turvallisuuden […]
Recipe tilannekuvaraportti

RECIPE-hankkeen tilanne­kuva­raportti on julkaistu

RECIPE-hankkeen rahoittaja on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. STN:n lakisääteisiin tehtäviin kuuluu rahoitettujen hankkeiden seuranta ja vaikuttavuuden arviointi. Tilannekuvaraportissa esitellään hankkeen konkreettiset tutkimukselliset sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet. RECIPE-hankkeen tilannekuvaraportti on nyt julkisesti luettavissa: RECIPEn tilannekuvaraportti 2021
Pandemiakestävät kaupungit kuvituskuva

OY:n blogi: Pandemia­kestävät kaupungit – tulevaisuus suunnittelu­pöydällämme

RECIPEn kaupunkisuunnittelun tutkimusryhmän johtaja, dosentti Emilia Rönkkö kirjoitti hankkeestamme Oulun yliopiston Science with Arctic Attitude -blogiin. Lue blogiteksti: Pandemiakestävät kaupungit