Yhteystiedot

Ota yhteyttä RECIPE-hankkeen tutkijoihin

Hankkeen johto ja viestintä

Helka-Liisa Hentilä

Helka-Liisa Hentilä

Professori, hankkeen johtaja, Oulun yliopisto

helka-liisa.hentila(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Terveyttä edistävä kaupunkisuunnittelu, Healthy urban planning
Sivusto: Helka-Liisa Hentilä

Hannu Fritze

Hannu Fritze

Tutkimusprofessori, hankkeen varajohtaja, tutkimusryhmän johtaja, Luonnonvarakeskus

hannu.fritze(at)luke.fi
Asiantuntijuus: Maan mikrobiyhteisöt
Sivusto: Hannu Fritze

Anna Suorsa

Anna Suorsa

Tutkijatohtori, vuorovaikutusvastaava, tutkimusryhmän johtaja, Oulun yliopisto

anna.suorsa(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Sidosryhmäyhteistyö, tiedon luominen, vuorovaikutus, tietoprosessit
Sivusto: Anna Suorsa

Anna-Maija Multas

Anna-Maija Multas

Tutkijatohtori, viestinnän koordinaattori, Oulun yliopisto
anna-maija.multas(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Sidosryhmäyhteistyö, informaatiokäytänteet, informaation luominen, terveys- ja tiedeviestintä
Sivusto: Anna-Maija Multas

Terveyshistorian tutkimusryhmä

Heini Hakosalo

Heini Hakosalo

Dosentti, tutkimusryhmän johtaja, Oulun yliopisto

heini.hakosalo(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Lääketieteen ja terveyshistoria (Suomi ja Eurooppa)
Sivusto: Heini Hakosalo

Jan Kuhanen

Jan Kuhanen

Yliopistotutkija, dosentti, Oulun yliopisto

jan.kuhanen(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Terveys- ja sosiaalihistoria, Afrikan historia, HIV/AIDS, Covid-19, kehityksen ja kehitysyhteistyön historia

Annukka Sailo

Annukka Sailo

Tutkijatohtori, Oulun yliopisto

annukka.sailo(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Tieteenhistoria, epidemiologian historia, kaupunkihistoria, terveyshistoria
Sivusto: Annukka Sailo

Markku Hokkanen

Markku Hokkanen

Yliopistonlehtori, dosentti, Oulun yliopisto

markku.hokkanen(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Lääketieteen ja terveyshistoria (globaali ja Afrikka)
Sivusto: Markku Hokkanen

Luonnon monimuotoisuuden tutkimusryhmä

Hannu Fritze

Hannu Fritze

Tutkimusprofessori, tutkimusryhmän johtaja, Luonnonvarakeskus

hannu.fritze(at)luke.fi
Asiantuntijuus: Maan mikrobiyhteisöt
Sivusto: Hannu Fritze

Sannakajsa Velmala

Sannakajsa Velmala

Tutkija, Luonnonvarakeskus

sannakajsa.velmala(at)luke.fi
Asiantuntijuus: Kasvi-mikrobi-vuorovaikutukset, sienijuuret, maaperän mikrobit
Sivusto: Sannakajsa Velmala

Krista Peltoniemi

Krista Peltoniemi

Erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

krista.peltoniemi(at)luke.fi
Asiantuntijuus: Maaperän mikrobit, mikrobiekologia, suot, metsät, maatalousmaat
Sivusto: Krista Peltoniemi

Katja Kangas

Katja Kangas

Erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

katja.kangas(at)luke.fi
Asiantuntijuus: Luonnon monimuotoisuus, luonnon virkistyskäyttö, paikkatietomenetelmät
Sivusto: Katja Kangas

Taina Pennanen

Taina Pennanen

Tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

taina.pennanen(at)luke.fi
Asiantuntijuus: Maan mikrobiyhteisöt, puiden symbioottiset sienet
Sivusto: Taina Pennanen

Marika Laurila

Marika Laurila

Tutkija, Luonnonvarakeskus

marika.laurila(at)luke.fi
Asiantuntijuus: Luonnon monimuotoisuus, kasviekologia
Sivusto: Marika Laurila

Oili Tarvainen

Oili Tarvainen

Erityisasiantuntija, Luonnonvarakeskus

oili.tarvainen(at)luke.fi
Asiantuntijuus: Luonnon monimuotoisuus, korjaava ekologia
Sivusto: Oili Tarvainen

Ympäristöterveyden tutkimusryhmä

Raija Korpelainen

Raija Korpelainen

Professori, tutkimuspäällikkö, tutkimusryhmän johtaja, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö

raija.korpelainen(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristö, fyysinen aktiivisuus ja hyvinvointi, liikunta ja terveys, liikuntaepidemiologia, yksilölliset liikkujaprofiilit, fyysisen aktiivisuuden taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys, fyysinen aktiivisuus elämänkaaressa
Sivusto: Raija Korpelainen

Tiina Ikäheimo

Tiina Ikäheimo

Dosentti, tutkimusryhmän johtaja, Oulun yliopisto

tiina.ikaheimo(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristöterveys, säätekijät, tartuntataudit
Sivusto: Tiina Ikäheimo

Soile Puhakka

Soile Puhakka

Tutkija, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL Liikuntaklinikka

soile.puhakka(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristön, fyysisen aktiivisuuden ja terveyden yhteyden tutkimus, terveysmaantiede, paikkatietomenetelmät, epidemiologia, luonnon hyvinvointivaikutukset
Sivusto: Soile Puhakka

Ossi Kotavaara

Ossi Kotavaara

Tutkimusjohtaja, Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti

ossi.kotavaara(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Geoinfomatiikka, aluetiede, liikennemaantiede, talousmaantiede
Sivusto: Ossi Kotavaara

Tiina Lankila

Tiina Lankila

Tutkija, projektipäällikkö, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL Liikuntaklinikka

tiina.lankila(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Terveysmaantiede, geoinformatiikka, rakennetun ja luonnollisen ympäristön paikkatiedot                      Sivusto: Tiina Lankila

Pekka Korpelainen

Pekka Korpelainen

Tutkija, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL Liikuntaklinikka

pekka.korpelainen(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristön, fyysinen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin yhteydet, luontosuhde ja paikkatietomenetelmät

Maisa Niemelä

Maisa Niemelä

Tutkija, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL Liikuntaklinikka

maisa.niemela(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon mittaaminen ja terveysvaikutukset

Henna Hyrkäs-Palmu

Henna Hyrkäs-Palmu

Tutkijatohtori, Oulun yliopisto

henna.hyrkas-palmu(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristötekijöiden terveysvaikutukset, tartuntataudit
Sivusto: Henna Hyrkäs-Palmu

Jouni Jaakkola

Jouni Jaakkola

Professori, Oulun yliopisto

jouni.jaakkola(at)oulu.fi

Timo Hugg

Timo Hugg

Dosentti, Oulun yliopisto

timo.hugg(at)oulu.fi

Mikko Kärmeniemi

Mikko Kärmeniemi

Tutkijatohtori, Oulun yliopisto

mikko.karmeniemi(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Rakennettu ympäristö ja fyysinen aktiivisuus
Sivusto: Mikko Kärmeniemi

Marjo Seppänen

Marjo Seppänen

Väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL Liikuntaklinikka

marjo.seppanen(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristö, fyysinen aktiivisuus ja hyvinvointi, terveysmaantiede, geoinformatiikka
Sivusto: Marjo Seppänen

Maija Korpisaari

Maija Korpisaari

Tutkija, Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL Liikuntaklinikka

maija.korpisaari(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Ympäristö, fyysinen aktiivisuus ja hyvinvointi, terveysmaantiede, sydänterveys
Sivusto: Maija Korpisaari

Kaupunkisuunnittelun tutkimusryhmä

Emilia Rönkkö

Emilia Rönkkö

Dosentti, tutkimusryhmän johtaja, Oulun yliopisto

emilia.ronkko(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Kaupunkisuunnittelun tietoperusta, terveyttä edistävä kaupunkisuunnittelu
Sivusto: Emilia Rönkkö

Eevi Juuti

Eevi Juuti

Väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto

eevi.juuti(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Palvelumuotoilu, terveyttä edistävä kaupunkisuunnittelu
Sivusto: Eevi Juuti

Piia Markkanen

Piia Markkanen

Väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto
piia.markkanen(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Osallistava suunnittelu, suunnittelututkimus
Sivusto: Piia Markkanen

Aale Luusua

Aale Luusua

Yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto

aale.luusua(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Osallistava suunnittelu ja menetelmät, suunnitteluntutkimus, kaupunkitutkimus
Sivusto: Aale Luusua

Vuorovaikutuksen tutkimusryhmä

Anna Suorsa

Anna Suorsa

Tutkijatohtori, tutkimusryhmän johtaja, vuorovaikutusvastaava, Oulun yliopisto

anna.suorsa(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Sidosryhmäyhteistyö, tiedon luominen, vuorovaikutus, tietoprosessit
Sivusto: Anna Suorsa

Anna-Maija Multas

Anna-Maija Multas

Tutkijatohtori, viestinnän koordinaattori, Oulun yliopisto
anna-maija.multas(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Sidosryhmäyhteistyö, informaatiokäytänteet, informaation luominen, terveys- ja tiedeviestintä
Sivusto: Anna-Maija Multas

Heidi Enwald

Heidi Enwald

Dosentti, tutkija, Oulun yliopisto

heidi.enwald(at)oulu.fi
Asiantuntijuus: Terveystietokäyttäytyminen, avoin tiede, osallistava tutkimus
Sivusto: Heidi Enwald

Tuula Vasankari

Tuula Vasankari

Professori, pääsihteeri, Filha ry ja Turun yliopisto

tuula.vasankari(at)filha.fi
Asiantuntijuus: Infektiot, pandemiat, COVID-19, viestintä tartuntataudeista

Anelma Lammi

Anelma Lammi

Projektivastaava, tutkijatohtori, Filha ry

anelma.lammi(at)filha.fi
Asiantuntijuus: Sidosryhmäyhteistyö, viestintä, terveyden edistäminen, tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö